Testamente

Det andre tipset jeg fikk fra Stork under Skype samtalen var å skrive et testamente kort tid før fødsel. Dette var også noe jeg ikke hadde tenkt på som jeg er glad for at jeg fikk råd om å gjøre.

Som enslig forelder blir du mere sårbar og hvis det skal skje noe med deg har ikke barnet en foreldre til som blir igjen og har omsorgen for barnet. Derfor fikk jeg et tips om å velge en person som jeg ønsker skal ta over foreldreansvaret for barnet mitt hvis noe skulle skje.

Dette er alene et vanskelig valg for det vil ha stor betydning for barnet mitt hvem som skal ta min rolle om jeg ikke lengre er der, men også for den eller de som får foreldreansvaret for barnet mitt hvis noe slikt skal skje.

Det var naturlig for meg at det var noen i min nærmeste familie som skulle ha denne rollen. Det mest naturlige ville vært at foreldrene mine fikk den, men jeg har en mor som er kronisk syk, så etter å ha snakket med mamma og pappa, ble det naturlig og snakke med mine to søsken. Jeg har en bror som er to år eldre enn meg, og ei søster som er seks år yngre. I denne perioden hadde søsteren min en ny samboer og var nyetablerte. Jeg kjente at det ikke var rett ovenfor henne og spørre om hun ville ha den rollen, da jeg tenker at mye vil bli snudd opp ned for henne hvis noe skulle skje meg og at hun da skulle ha foreldreansvar for mitt barn. Min bror var godt etablert med en kone og tre barn. Det ble derfor naturlig for meg å spørre han om han ville stå som ansvarlig for mitt barn om noe skulle skje meg.

Samtalen jeg hadde med min bror var veldig rørende. Jeg fortalte han at jeg ønsket å ha et testamente som fortalte at jeg ønsket at han skulle ha foreldreansvaret for barnet mitt om noe skulle skje med meg. Jeg føler meg trygg på at han vil gi barnet mitt alt det trenger, og han er en av de fineste personene jeg kjenner, så jeg vil ikke være noe redd for å gi han det store ansvaret. Han tenkte ikke så lenge på det, men han hadde ett kriterie. Det var da tårene kom. Han sa at da skulle han bære til dåpen og være Gudfar for barnet mitt. En ting at det skulle stå i et testament, men han skulle love å være denne personen fra starten av og avgi det løftet ved dåpen. Det synes jeg var utrolig fint av han.