Informasjonsmøte fra Stork Klinikk i Oslo 3. februar 2020

19.12.2019

Er du i startsfasen og vurderer assistert befruktning i utlandet, har Stork Klinikk i København et informasjonsmøte i Oslo 3. februar 2020 kl. 18:00 i Litteraturhuset i Oslo. 

Se bilde under for mer informasjon :-) 

Lykke til!

Anne Berit - Storkemamma