Hvilke undersøkelser må du ta før du begynner

Etter å ha bestemt deg for hvilken klinikk du vil benytte, registrerer du en elektronisk journal på klinikkens hjemmesider. Der får du spørsmål om din helsetilstand, hvilken sivil status du er i (om du skal gjøre det alene eller med en mannlig eller kvinnelig partner) og hvorfor du velger en slik type behandling. De vil også vite din sykdomshistorie og om du går på noen faste medisiner.

I tillegg må du registrere i journalen din prøveresultat på en del prøver som de krever at du må ta før du starter opp med behandling. 

Her er de undersøkelsene og prøvene du må igjennom før du begynner:

  • Vanlig gynekologisk undersøkelse
  • Gynekologen ser etter om alt er normalt
  • Om du har noen cyster
  • Om du har en vanlig livmor eller om den er hjerteformet med en skillevegg
  • Celleprøve (Dette er en prøve som alle kvinner må/bør ta hvert tredje år for å sjekke om en har celleforandring som kan være med på å påvirke livmorhalskreft. Den tas enkelt under den gynekologiske undersøkelsen)
  • HSU - prøve. Det er en vannskanning av egglederne for å sjekke om de er åpne og fine. Her ser de passasjen for vesken de sprøyter inn. Da ser de om vesken passerer fint eller om det er litt trangt. Dette er lurt å finne ut av tidlig, for hvis det er tett og trangt, er IVF (prøverørsbehandling) det beste å starte med, for da vil ikke egg og sædceller passere gjennom egglederne som normalt, og det vil være vanskeligere for deg å bli gravid.
  • Hepatitt B - HbsAg + Hepatitt C - antiHCV (blodprøve)
  • HIV - anti HIV 1 + 2 (blodprøve)
  • TSH og TPO, rebella (røde hunder) (blodprøve)
  • Clamydia og AMH (blodprøve)

I tillegg måtte jeg få en legeattest på om jeg var egnet til å være forelder. Dette føltes faktisk veldig dramatisk. Nesten litt nedvergende og vondt, men samtidig så skjønner jeg klinikken hvorfor de ønsker dette, da de er med på å skape et liv, sette et liv til verden, og de tar sin del av ansvaret for det de gjør. Det forteller meg også at de tar dette svært alvorlig og profesjonelt. Nesten så det skulle vært slik for å få barn på vanlig måte også, for det er dessverre noen som får barn på vanlig måte som aldri skulle vært foreldre.

Når du har tatt disse prøvene og fått resultatet på dem, er du klar for å starte behandling, så fremt at prøvene viser det de skal. Dette er det gynekologen, men også klinikken du har valgt som bestemmer. De er profesjonelle, og jeg anbefaler deg å gjøre alt det de sier for at du skal være best mulig forberedt for behandlingen. Jeg hadde normalt TSH (stoffskifte) etter norske forskrifter, men jeg lå for høyt for danske forskrifter, derfor måtte jeg starte på stoffskiftemedisin før jeg kunne begynne behandlingen. Når verdiene var slik de ønsket, kunne jeg starte behandlingen.

Behandlingsstedet jeg har valgt, Stork, har også i starten av prosessen en rutine på at de har en samtale med den som skal bli behandlet, før prosessen starter. Når de har sett på alle prøveresultatene, avtales tid for Skype- samtale. I den samtalen møter du en sykepleier eller jordmor sammen med en lege som informerer deg om prosessen. De informerer deg om hvordan insinimieringen foregår og hva du skal igjennom. Alle er vi forskjellige derfor er også hver behandlingsprosess tilpasset hver enkelt. De forteller deg hvordan din prosess vil være og forteller deg hvorfor de mener at akkurat den prosessen er riktig for deg i ditt tilfelle. Du har også mulighet til å spørre om alle de spørsmålene som du sitter inne med. De svarer deg på alt, og du føler i ettertid at dette kommer til å bli spennende.

I Skype samtalen ga de meg to tips som jeg ikke hadde tenkt gjennom på forhånd, som jeg er svært glad for at de gjorde. De anbefalte meg å skrive et brev til barnet mitt som enda ikke var skapt, og at jeg burde skrive et testamente rett før barnet ble født. Disse to tipsene kan du lese mere om i egne punkt senere i guiden.