Assistert befruktning i utlandet

Det er en god del du skal igjennom før du kan starte opp behandlingen med assistert befruktning, og det er en lang prosess fra du starter til du er i mål. Det er ingen kvikfiks å bli gravid, uansett hvilken måte du velger å gjøre det på. Men i og med at det ikke er mulig for enslige å bli behandlet i Norge, er det en del ting som du må finne ut av selv, da helsevesenet i Norge ikke hjelper deg. Derfor har jeg lagt ut hele min prosess, slik at det skal være enklere for deg som kommer etter. Håper dette vil hjelpe deg.


I menyen ser du undermenyer under Assistert befruktning i utlandet. der finner du bandt annet:

  • Hvilke undersøkelser må du ta før du begynner
  • Hvilken klinikk skal jeg velge
  • Valg av donor
  • Når er jeg klar for behandling
  • Selve behandlingen
  • Ventetiden etter behandling
  • Tid for å teste
  • Positiv test - Hurra, men hva gjør jeg nå?